[1]
V. Sahuichenko, M. Khytko, R. Pidlypna, O. Sydorchuk, N. Nalukova, y V. Shynkarenko, Efficiency of implementation of state policy in the field of education on national upbringing, Revista Conrado, vol. 16, n.ยบ 75, pp. 41-55, jul. 2020.