[1]
M. Borodina, Z. Chimitdorzhiev, E. Kashina, O. Tereshchenko, V. Sinyukov, y E. Slepcova, Opportunities for applying online tools to improve the efficiency of university distance learning, Revista Conrado, vol. 19, n.ยบ 91, pp. 80-85, mar. 2023.